Ochrana dítěte

a

Jako organizace, která obhajuje práva dětí, mládeže a dospělých s mentálním postižením, se Inclusion Europe zavázala k podpoře dodržování lidských práv a důstojnosti. Inclusion Europe je přesvědčena, že každé dítě, které bude zapojeno činnosti Inclusion Europe má právo využít bezpečné prostředí a musí být chráněno před újmou. V souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte, kde se uvádí, že všechny děti mají právo na ochranu, Inclusion Europe se domnívá, že má povinnost o ně pečovat a povinnost chránit ty děti, které má svěřené do odpovědnosti.

Jsme přesvědčeni, že blaho dětí je nejvyšší prioritou a že je zodpovědností každého člena Inclusion Europe, aby se ujistil, že dítě je v bezpečí. Ten dokument (pouze v angličtině) stanovuje závazek Inclusion Europe k ochraně dětí a snaží se prosadit osvědčené postupy.