ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

A

Права на децата за всички!
Мониторинг на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на детето по отношение на деца с интелектуални затруднения 

(2009-2011)

В Европейския съюз има около един милион деца с интелектуални затруднения. Много често те са обект на дискриминация и изключване от обществото. Често са лишени от правото на качествено образование, здравеопазване, развлечения и услуги. В много случаи техните семейства също са обект на дискриминация и им е отказан достъп до адекватна финансова и емоционална подкрепа.

Благодарение на финансирането от Европейската комисия, проектът „Права на децата за всички!” спомогна да бъдат популяризирани правата на децата с интелектуални затруднения в Европейския съюз.

Ръководен от Инклужън Юръп (Inclusion Europe) и Charles University в Прага, проектът беше реализиран между декември 2009 и ноември 2011 г. За период от две години беше анализирано прилагането на Конвенцията на ООН за правата на детето от гледна точка на децата с интелектуални затруднения чрез провеждането на изследване в 22 държави членки на Европейския съюз.

Резултатите от това изследване бяха събрани в европейски доклад и 22 национални доклади, разкриващи положението на децата с интелектуални затруднения в Европа. Резултатите от проекта бяха официално обявени на конференция в Брюксел на 22 октомври 2011 г.


THE EUROPEAN REPORT:

Children’s Rights for All!
Implementation of the United Nations Convention
on the Rights of the Child for children with intellectual disabilities

ENBGCZDE – EE – EL – ES FR IT LT LV NL PL PT RO SK SL

Country/Language National Report in English National Report in Original Languages
Austria National Report of Austria Nationaler Bericht Österreichs
Belgium National Report of Belgium
Bulgaria National Report of Bulgaria Национален доклад за България
Cyprus National Report of Cyprus Επισκόπηση Κύπρου
Czech Republic National Report of the Czech Republic Národní zpráva České republiky
Estonia National Report of Estonia
Finland National Report of Finland Suomen Kansallisen raportin
France National Report of France Rapport pour la France
Greece National Report of Greece Επισκόπηση Eλλάδος
Hungary National Report of Hungary Nemzeti jelentés Magyarország
Ireland National Report of Ireland
Italy National Report of Italy Rapporto Nazionale per l’Italia
Latvia National Report of Latvia Latvijas Nacionālais ziņojums
Lithuania National Report of Lithuania Nacionalinė Lietuvos ataskaita
Netherlands National Report of the Netherlands Nationaal Rapport Nederland
Poland National Report of Poland Raport krajowy- Polska
Portugal National Report of Portugal Relatório Nacional de Portugal
Romania National Report of Romania Raport naţional – România
Slovakia National Report of Slovakia Národná správa pre Slovensko
Slovenia National Report of Slovenia Nacionalno poročilo Slovenije
Spain National Report of Spain Informe Nacional: España
United Kingdom National Report of the United Kingdom