Evropský výzkum

A

Children’s Rights for All!
Monitorování implementace Úmluvy o právech dítěte
ve vztahu k dětem s postižením intelektu

 

(2009-2011)

V Evropské unii je okolo milionu s postižením intelektu. Tyto děti jsou často vystaveny diskriminaci a sociálnímu vyloučení. Tyto “neviditelné děti” mají zřídkakdy příležitost vyjádřit svoje názory v záležitostech, které se jich dotýkají. Je jim často odpíráno právo na kvalitní vzdělání, lékařskou péči, rekreaci a služby. v mnoha případech jsou diskriminaci vystaveny I jejich rodiny a nemají přístup k odpovídající finanční a emoční podpoře.

Díky podpoře z prostředků Evropské komise projekt “Children’s rights for all” napomohl podporovat práva dětí s postižením intelektu v rámci Evropské unie.

Pod vedením Inclusion Europe, Eurochild a Karlovy univerzity v Praze byl projekt realizován od prosince 2009 do prosince 2011. V období těchto dvou let analyzoval implementaci Úmluvy o právech dítěte ve vztahu k dětem s postižením intelektu výzkumem, prováděným ve 22 členských státech Evropské unie.

Výsledky tohoto výzkumu byly shrnuty v Evropské zprávě a 22 národních zprávách o situaci v jednotlivých státech, odkrývajících situaci dětí s mentálním postižením napříč Evropou. Výstupy projektu byly oficiálně zveřejněny na konferenci v Bruselu 22. října 2011.


THE EUROPEAN REPORT:

Children’s Rights for All!
Implementace Úmluvy o právech dítěte
ve vztahu k dětem s postižením intelektu

ENBGCZDE – EE – EL – ES FR IT LT LV NL PL PT RO SK SL

Country/Language National Report in English National Report in Original Languages
Austria National Report of Austria Nationaler Bericht Österreichs
Belgium National Report of Belgium
Bulgaria National Report of Bulgaria Национален доклад за България
Cyprus National Report of Cyprus Επισκόπηση Κύπρου
Czech Republic National Report of the Czech Republic Národní zpráva České republiky
Estonia National Report of Estonia
Finland National Report of Finland Suomen Kansallisen raportin
France National Report of France Rapport pour la France
Greece National Report of Greece Επισκόπηση Eλλάδος
Hungary National Report of Hungary Nemzeti jelentés Magyarország
Ireland National Report of Ireland
Italy National Report of Italy Rapporto Nazionale per l’Italia
Latvia National Report of Latvia Latvijas Nacionālais ziņojums
Lithuania National Report of Lithuania Nacionalinė Lietuvos ataskaita
Netherlands National Report of the Netherlands Nationaal Rapport Nederland
Poland National Report of Poland Raport krajowy- Polska
Portugal National Report of Portugal Relatório Nacional de Portugal
Romania National Report of Romania Raport naţional – România
Slovakia National Report of Slovakia Národná správa pre Slovensko
Slovenia National Report of Slovenia Nacionalno poročilo Slovenije
Spain National Report of Spain Informe Nacional: España
United Kingdom National Report of the United Kingdom