Badania europejskie

A

Prawa Dziecka dla Każdego!
Monitorowanie wdrażania Konwencji ONZ o prawach dziecka w odniesieniu do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

(2009-2011)

W całej Unii Europejskiej mieszka około miliona dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Dzieci te często stają się przedmiotem dyskryminacji i wykluczenia społecznego. Odmawia się im prawa do dobrej edukacji, ochrony zdrowia, rekreacji oraz odpowiedniego wsparcia. W wielu przypadkach również ich rodziny podlegają dyskryminacji nie otrzymując odpowiedniego wsparcia finansowego i emocjonalnego.

Dzięki dofinansowaniu z Komisji Europejskiej projekt “Prawa dziecka dla każdego!” przyczynił się do promowania praw dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w całej Unii Europejskiej.

Projekt, przeprowadzony przez Inclusion Europe, Eurochild i Uniwersytet Karola w Pradze, został zrealizowany w okresie od grudnia 2009 do listopada 2011 roku. W ciągu tych dwóch lat, poprzez przeprowadzenie badań na terenie 22 państw członkowskich Unii Europejskiej, przeanalizowano wdrażanie Konwencji ONZ o prawach dziecka w odniesieniu do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Wyniki tych badań zostały zebrane w raporcie europejskim oraz w 22 raportach krajowych, które zobrazowały sytuację dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w całej Europie. Zostały one oficjalnie przedstawione na konferencji w Brukseli w dniu 22 października 2011 roku.


THE EUROPEAN REPORT:

Prawa Dziecka dla Każdego!
Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach dziecka w odniesieniu
do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

ENBGCZDE – EE – EL – ES FR IT LT LV NL PL PT RO SK SL

Kraj / Język Raport krajowy po angielsku Raport krajowy w języku narodowym
Austria National Report of Austria Nationaler Bericht Österreichs
Belgia National Report of Belgium
Bulgaria National Report of Bulgaria Национален доклад за България
Cypr National Report of Cyprus Επισκόπηση Κύπρου
Czechy National Report of the Czech Republic Národní zpráva České republiky
Estonia National Report of Estonia
Finlandia National Report of Finland Suomen Kansallisen raportin
Francja National Report of France Rapport pour la France
Greecja National Report of Greece Επισκόπηση Eλλάδος
Węgry National Report of Hungary Nemzeti jelentés Magyarország
Irlandia National Report of Ireland
Wlochy National Report of Italy Rapporto Nazionale per l’Italia
Łotwa National Report of Latvia Latvijas Nacionālais ziņojums
Litwa National Report of Lithuania Nacionalinė Lietuvos ataskaita
Holandia National Report of the Netherlands Nationaal Rapport Nederland
Polska National Report of Poland Raport krajowy- Polska
Portugalia National Report of Portugal Relatório Nacional de Portugal
Rumunia National Report of Romania Raport naţional – România
Słowacja National Report of Slovakia Národná správa pre Slovensko
Słowenia National Report of Slovenia Nacionalno poročilo Slovenije
Hiszpania National Report of Spain Informe Nacional: España
Wielka Brytania National Report of the United Kingdom