Самозастъпничество

A

 Самозастъпничество

The project builds on the vast experience of project partners in supporting the participation of children across Europe.

IE-logo-Text2 Инклужън Юръп (Inclusion Europe)

Инклужън Юръп е европейската мрежа на асоциации, представляваща хора с интелектуални затруднения и техните семейства в 36 европейски държави. От 1988 г. Инклужън Юръп работи за политика на интегриране, равни възможности и пълноценно участие на хората с интелектуални затруднения във всички сфери на обществото. www.inclusion-europe.org

Logo_eurochild_eng2 Юрочайлд (Eurochild)
Юрочайлд е мрежа на организации и физически лица, които работят в Европа за подобряване на качеството на живот на децата и младежите. Работата на Юрочайлд се опира на принципите, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на детето. www.eurochild.org 
logo-cedar-foundation Фондация „Сийдър” – БългарияФондация „Сийдър” е българска неправителствена организация, която работи в сферата на закрила на правата на детето и хората с увреждания от създаването си през 2005 г. Организацията има ценен опит в закриването на голяма специализирана институция за деца с интелектуални затруднения и развитието на висококачествени услуги от семеен тип. „Сийдър” си сътрудничи с българските власти на местно, регионално и национално ниво, за реформиране на настоящата система на грижа. http://www.cedarfoundation.org/en/

 

QUIP_logo Quip – Czech Republic Куип – Сдружение за промяна, ЧехияКуип е неправителствена организация, учредена през 2003 г. От създаването си Куип промотира нови подходи в сферата на подкрепящите услуги, които се базират на включване и гражданско участие на хора с увреждания. http://www.kvalitavpraxi.cz/en/

 

FSDM_logo Фондация „Синдром на Даун, Мадрид”, ИспанияФондация „Синдром на Даун, Мадрид” е неправителствена организация, чиято мисия е постигането на индивидуална независимост на лица със синдром на Даун или с други интелектуални затруднения и на тяхното пълноценно социално включване. Създадена преди 25 години, „Даун Мадрид” разполага с повече от 2 500 локации, ангажира над 200 професионалисти и 300 доброволци, като всички те работят в 57 програми и 29 услуги в съдрудничество с над 300 корпорации.
www.downmadrid.org

 

В сътрудничество с Лумос (Lumos)

 

Lumos_Logo_cmyk_2013Лумос работи в подкрепа на 8 милиона деца в институции по целия свят, за да възвърне правото им на живот в семейство и да спре институционализацията на децаn.

www.wearelumos.org