Partnerzy

A

Partnerzy projektu 

Projekt został zrealizowany dzięki bogatemu doświadczeniu partnerów projektu w zakresie wspierania świadomego uczestnictwa dzieci w całej Europie.

IE-logo-Text2 Inclusion Europe

Inclusion Europe jest europejską siecią stowarzyszeń reprezentujących osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny w 36 krajach europejskich. Od 1988 roku Inclusion Europe działa na rzecz włączenia problematyki osób niepełnosprawnych do głównego nurtu polityki, równych szans i pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich aspektach życia społecznego.  www.inclusion-europe.org

Logo_eurochild_eng2 EurochildEurochild to sieć organizacji i osób indywidualnych pracujących w Europie na rzecz poprawy jakości życia dzieci i młodzieży. Praca Eurochild opiera się na zasadach zawartych w Konwencji o prawach dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych. www.eurochild.org
logo-cedar-foundation Fundacja Cedar, BułgariaFundacja Cedar jest bułgarską organizacją non-profit, która działa na rzecz ochrony praw dzieci i osób z niepełnosprawnością od 2005 roku. Organizacja ma rzadkie i cenne doświadczenie w zamykaniu dużych instytucji opiekuńczych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i otwieraniu małych domów grupowych o wysokiej jakości usług. Fundacja Cedar ściśle współpracuje z rządem Bułgarii na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym w kwestiach reformy obowiązujących form wsparcia dla dzieci.
http://www.cedarfoundation.org/en/
QUIP_logo Quip – Association for Change, Czechy

Quip jest organizacją non-profit założoną w 2003 roku. Quip promuje nowe podejście w zakresie wsparcia, oparte na zasadach włączania społecznego i obywatelstwa osób niepełnosprawnych.  http://www.kvalitavpraxi.cz/en/

FSDM_logo Down Syndrome Foundation, Madryt, HiszpaniaDown Syndrome Foundation z Madrytu jest organizacją non-profit, która stawia sobie dwa główne cele: osiągnięcie osobistej autonomii przez osoby z zespołem Downa lub inną niepełnosprawnością intelektualną, oraz ich pełne włączenie w społeczeństwo. Założona 25 lat temu fundacja obejmuje dziś ponad 2,500 lokalizacji, pracuje z ponad 200 specjalistami i 300 wolontariuszami. Wszyscy działają w ramach 57 programów i 29 ośrodków we współpracy z ponad 300 firmami.
www.downmadrid.org

We współpracy z Lumos

 

Lumos_Logo_cmyk_2013

Lumos wspiera osiem milionów dzieci, które ciągle mieszkają w instytutach na całym świecie, żeby oni zyskali prawo do życia rodzinnego i mogła być realizowana ich deinstytucjonalizacja.

www.wearelumos.org