Partneři

A

Partneři

 

IE-logo-Text2 Inclusion Europe

Inclusion Europe je Evropská síť organizací reprezentujících lidi s postižením intelektu a jejich rodiny ve 36 evropských zemích. Od roku 1988 sleduje politiku začlenění, rovných příležitostí a plného zapojení lidí s postižením intelektu ve všech sférách společnosti. www.inclusion-europe.org

Logo_eurochild_eng2 EurochildEurochild je síť organizací a jednotlivců pracujících v Evropě na zlepšování kvality života dětí a mladých lidí. Práce Eurochild se opírá o principy Úmluvy o právech dítěte.  www.eurochild.org
logo-cedar-foundation Cedar Foundation, Bulharskohttp://www.cedarfoundation.org/en/
QUIP_logo Quip – Společnost pro změnu, Česká republikahttp://www.kvalitavpraxi.cz/
FSDM_logo Fundación Sindrome de Down, Madrid, Španělskowww.downmadrid.org

Ve spolupráci s Lumos

 

Lumos_Logo_cmyk_2013Lumos pracuje s cílem podpořit osm milionů dětí, které stále žijí v ústavech po celém světě, aby získaly právo na rodinný život a aby došlo k jejich deinstitucionalizaci.

www.wearelumos.org