политики

A

В допълнение, проектът „Чуйте нашите гласове“ осигури видимост на децата с интелектуални затруднения в политиките, законодателството и практиката  за правата на детето на национално, европейско и международно ниво. За целта партньорите по проекта: