Politiky

A

Projekt Slyšte naše hlasy! zviditelnil děti s postižením intelektu v politikách zaměřených na dětská práva, v legislativě a v praxi na evropské, nadnárodních a národních úrovních.  Proto účastníci projektu:

  • Připravili politický dokument s doporučeními, jak informovat o Evropské strategii o dětských právech z perspektivy Úmluvy o právech lidí s postižením. K přečtení zde (pouze Anglicky), dokument byl prezentován Evropské komisi, která má na starosti záležitosti týkající práv dětí a lidí s postižením.
  • Organizovali dne 26. září setkání v budově Spojených národů pro členy obou komisí – pro dětská práva a pro práva lidí s postižením, doporučení, která z toho vzešla, jsou zde.