Polityk

A

 

Projekt „Wysłuchajcie Nas” sprawił również, że problematyka dzieci z niepełnosprawnością intelektualną stała się widoczna w sferze polityki praw dziecka, legislacji i praktyk na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym. W tym celu partnerzy projektu: