инструменти

A

participatory processesБеше публикуван доклад за добрите практики за детско участие, с цел да се вдъхновят и мотивират организациите, работещи за деца и с деца с увреждания. Описвайки интересни и предизвикващи размисъл проекти, докладът демонстрира защо участието на ВСИЧКИ деца във ВСЯКА среда е важно. На децата с увреждания трябва да бъде предоставена достъпна и съобразена с възрастта информация, като това може да бъде постигнато чрез използването на алтернативно методи за комуникация, методи, ориентирани към личността и директно консултиране с деца, техните семейства и/или близки. Можете да прочетете доклада (само на английски) тук.

Беше проведено обучение на деца с интелектуални затруднения, целящо да им помогне да участват в различни дейности, засягащи ги директно. Като резултат от това обучение са разработени методи за индивидуално и колективно участие, които могат да бъдат използвани в училищата, груповите домове и големите институции.

BG_HoV_life

Публикацията „Да участвам в собствения си живот: Чуйте моя глас!“ описва различните механизми за участие в услугите за деца, включително и в специализирани институции. Указани са възможности за развиване на механизми, улесняващи планирането и контрола над услугите, осигурявайки тяхното качество.

Публикацията е достъпна на нглийски, френски, немски, испански както и на български, чешки, полски и португалски език.

Публикацията „Да участвам в училище: Чуйте BG_HoV_schoolмоя глас!“ описва механизмите за участие в училищата и как училището може да помогне децата да бъдат изслушвани и да участват при вземането на решения. Публикацията разяснява как деца и техните родители могат да бъдат подпомогнати и обучени за застъпници.

Публикацията е достъпна на нглийски, френски, немски, испански както и на български, чешки, полски и португалски език.