Narzędzia

A

participatory processesOpracowany został Raport dobrych praktyk w zakresie uczestnictwa dzieci, pomyślany jako inspiracja i motywacja dla organizacji pracujących na rzecz dzieci z niepełnosprawnością. Raport jest zbiorem ciekawych i inspirujących projektów w tej dziedzinie. Publikacja miała na celu wykazanie, że świadome uczestnictwo KAŻDEGO dziecka w KAŻDYM środowisku ma sens. Dzieci z niepełnosprawnością  powinny móc korzystać z odpowiednich do ich wieku i łatwo dostępnych informacji. W tym celu można wykorzystać alternatywne metody komunikacji, indywidualne planowanie wsparcia i bezpośrednie konsultacje z dziećmi, ich rodzinami i / lub bliskimi im osobami. Raport możesz przeczytać tutaj (tylko w języku angielskim).

W wyniku działań szkoleniowych i dydaktycznych przeprowadzonych z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, które to działania miały sprawić, że dzieci będą świadomie uczestniczyć w różnych kwestiach, które bezpośrednio ich dotyczą, zostały opracowane narzędzia umożliwiające taki indywidualny i zbiorowy udział w życiu szkolnym, w małych domach grupowych oraz w dużych placówkach opiekuńczych.

PL_HoV_life

Publikacja Świadomie uczestniczę w moim życiu: Wysłuchajcie Mnie! opisuje mechanizmy świadomego uczestnictwa w różnych placówkach opiekuńczych. Pokazuje również, jak należy te mechanizmy rozwijać, aby wspierać planowanie i monitorowanie form wsparcia oraz aby zapewniać ich odpowiednią jakość.

Publikacja jest dostępna w języku  angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, a także bułgarskim, czeskim, polskim i portugalskim.

Publikacja Świadomie PL_HoV_schooluczestniczę w życiu szkolnym: Wysłuchajcie mnie! przedstawia mechanizmy świadomego uczestnictwa dzieci w szkolnym życiu. Prezentuje ona sposoby, w jakie szkoła może sprawić, aby dzieci były wysłuchane i aby mogły świadomie uczestniczyć. Zawiera również sposoby udzielania wsparcia rodzicom i dzieciom, aby mogli się oni stać self-adwokatami.

Publikacja jest dostępna w języku  angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, a także bułgarskim, czeskim, polskim i portugalskim.