Nástroje

A

participatory processesPro inspiraci a podporu organizací pracujících s dětmi s postiženími, byla vydána Publikace o dobré praxi v zapojování dětí;  bylo sbíráno vše zajímavé a byly podporovány projekty s novými myšlenkami. Tato publikace měla ukázat, že účast VŠECH dětí ve VŠECH prostředích má svůj význam. Pro děti s postiženími by měly být k dispozici dosažitelné informace úměrně k jejich věku, což je možno dosáhnout tím, že budou používány alternativní metody komunikace, metody na člověka zaměřené a přímé konzultace s dětmi a jejich rodinami anebo těmi, kdo jsou jim nablízku.  Publikace je zde (pouze v Angličtině).

Výsledkem učení a školení, která probíhala společně s dětmi s postižením intelektu a která byla zaměřena na různé záležitosti, přímo je ovlivňující – bylo vytvoření nástrojů pro zapojení jak jedinců, tak kolektivů ve školách, v malých skupinových domovech a ve velkých institucích.

CZ_HoV_life

Publikace Chci se zapojit do rozhodování o svém životě: Naslouchej mi! Popisuje mechanismus zapojení dětí ve službách péče o děti a v pobytových zařízeních. Také ukazuje jak vyvinout mechanismus pro podporu plánování a monitorování služeb a jak zajistit jejich kvalitu.

Publikace je v jazyce  anglickém, francouzském, německém, španělskémbulharském, českém, polském a portugalském.

Publikace Chci se zapojit do CZ_HoV_schoolrozhodování o svém životě: Naslouchej mi! Popisuje mechanismus zapojení dětí ve službách péče o děti a v pobytových zařízeních. Také ukazuje jak vyvinout mechanismus pro podporu plánování a monitorování služeb a jak zajistit jejich kvalitu.

Publikace je v jazyce  anglickém, francouzském, německém, španělskémbulharském, českém, polském a portugalském.